Många skäl köpa Holmen

Datum: 2002-03-13 14:46

Holmen är ett företag helt i Affärsvärldens smak och aktien anses vara ett riktigt lågriskköp.

Nästa år kan Holmens vinst bli 3 miljarder kr före skatt. Det ger efter skatt ett P/E-tal på 10 och efter återköp av aktier blir vinstmultipeln 8,6. Enligt Affärsvärlden ska man köpa Holmen eftersom balansräkning är urstark, P/E-talet är relativt lågt, återköpen kommer att driva upp aktien, direktavkastningen är goda 4 procent och konjunkturen spås bli stark.
Kurs då rekommendationen gavs:
265 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser