Mandator värt sin risk

Datum: 2007-03-29 09:45

Stockpicker anser att en kursuppgång för Mandator till åtminstone 2,90 kr kan motiveras.

Det innebär en potential som beskrivs som hyfsad. IT-konsultens rörelse värderas till 8 gånger den förväntade obeskattade vinstnivån. Stockpicker menar att risk/reward-läget känns spännande. Köprådet bedöms dock vara av mer spekulativ karaktär.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,49 kr
Riktkurs:
2,9 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser