Malmbergs lågt värderat

Datum: 2001-06-20 12:07

Affärsvärlden bedömer att Malmbergs El är på fundamentala grunder lågt värderat.

Malmbergs El är ett lönsamt företag med hyggliga tillväxtutsikter. Räknat på Affärsvärldens vinstprognos för i år handlas aktien till det låga P/E-talet 9. Tidningen rekommenderar köp, även om kurspotentialen dämpas av att det är en liten aktie med begränsad likviditet.
Kurs då rekommendationen gavs:
46 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser