Mall of Scandinavia ökar osäkerheten

Datum: 2015-11-17 09:30

Behåll

Peab B

STOCKHOLM (Direkt) Förseningen för jätteprojektet Mall of Scandinavia och tillhörande konsekvenser för Peab ligger bakom Paretos rekommendationssänkning till behåll från tidigare köp för aktien i byggbolaget.

I analysen, som är daterad den 16 november, skriver Pareto att rapporten för det tredje kvartalet visade att Peab utvecklas åt rätt håll.

"Men så länge vi inte vet det slutgiltiga ekonomiska utfallet från Mall of Scandinavia-projeketet (MOS) så ändrar vi till en försiktig hållning", skriver Pareto som drar ned rekommendationen från köp till behåll.

I förra veckans delårsrapport, som innehöll en bättre orderingång och högre omsättning än väntat, skrev Peabs vd Jesper Göransson mot bakgrund av förseningar och förändringar att bolaget för diskussioner med beställaren av Mall of Scandinavia. Förhandlingarna gör projektets slutresultat högst osäkert, var budskapet.

"Risken i det korta perspektivet, baserad på den stora osäkerheten för det slutgiltiga utfallet i MOS-projektet, överskuggar den underliggande potentialen", sammanfattar Pareto som i analysen även varnar för att en stor nedskrivning gällande den nya gallerian skulle kunna äventyra den förväntade utdelningen om 2:60 kronor per aktie för 2015.

Riktkursen hålls samtidigt fast på 70 kronor. Pareto ser en "betydande risk" för en tillfällig kursnedgång i händelse av en eventuell vinstvarning kopplad till Mall of Scandinavia. En sådan nedgång skulle dock "högst troligen" utgöra ett skäl att köpa aktien igen, resonerar Pareto som ser en rabatt i bolagets värdering i förhållande till sektorn.

Under den inledande handeln på tisdagen handlas Peab till 64:65 kronor, en smärre nedgång från måndagen.

Kurs då rekommendationen gavs:
64,8 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser