Magnus Alfredsson: De stora hoten mot börsen

Magnus Alfredsson: De stora hoten mot börsen

Publicerad 2016-03-24 12:24:00

Börsguiden Hoten mot börsen finns alltid där - men just nu framstår de större än på mycket länge. Året 2016 kan bli ett avgörande år för den globala ekonomin och hur din placeringar kommer utveckla sig, skriver Privata Affärers Magnus Alfredsson.

Denna helg i slutet av mars 2016 firar vi påsk och den börsintresserade noterar att vi är 11 månader sedan all-time-high. Förra våren var optimismen stark, men därefter har orosmoln efter orosmoln dykt upp och vi har haft flera kraftiga kursfall som gröpt ur vinsterna.

I och för sig fick vi en kraftig upprekyl under oktober-november på höstraset, men december fram till februari blev också en dyster börsperiod. Nu har vi hämtat andan någorlunda, men inget av världens problem är lösta - tvärtom tornar många av dem upp sig som allt större och mörkare moln.

Utan rangordning skulle man kunna beskriva de största hoten så här:

* Terrordåd. IS och andra terrorgrupper har visat att de inte väjer för någonting och tillsammans med kriget i mellanöstern med tillhörande flykttingströmmar innebär de kortsiktigt en stor belastning för den globala ekonomin.

* Brexit. Opinionsundersökningar visar på en ledning för de som vill att Storbritannien ska träda ut ur EU. Om det blir fallet skulle det innebära stora kostnader och handelsproblem - inte minst för Sverige som har Storbritannien som en av sina största handelspartners.

* Donald Trump. Han är nu favorit att ta hem den republikanska nomineringen till presidentvalet i höst - om han faktiskt skulle bli president vilket föreföll otroligt för bara några månader skulle det innebära en stor risk för den globala ekonomin.

* Kinas tillväxt. Börsfallet i höst var i stort relaterat till dämpningen av Kinas tillväxt - och vi har ännu inte sett några siffror som visar att landets åtgärder givit någon större effekt. Ett fortsatt fall för tillväxten ner mot 4-5 procent per år (jämfört med tidigare minst 7 procent) vore klart dämpande på börshumöret.

Vad finns det då för faktorer som kan motverka dessa gigantiska hot? Den starka tillväxt i Sverige som vi har nu är det mest närliggande - Konjunkturinstitutet konstaterar på onsdagen i en ny rapport att vi går in i en högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet och låg inflation. Det bör allt annat lika innebära ett vinstlyft som i grunden är det som börsaktörerna helst av allt vill se.

Frågan är om en god utveckling i Sverige på kort sikt kan väga upp de globala hot som ovanstående punkter utgör. Svaret är höljt i dunkel- klart är dock att osäkerheten om framtiden känns ovanligt stor just nu.

Magnus Alfredsson