Lupe går som smort

Datum: 2006-01-16 10:47

Stockpicker tvekar inte att utnämna Lundin Petroleum till en av årets vinnarkandidater.

Makrotendenserna bedöms fortsatt tala för oljebolag och Lundins eget agerande ses som helt i linje med att utnyttja möjligheterna. Stockpicker anser att ett oljepris på 150 dollar per fat är troligt sett på ett par års sikt. Riktkursen för aktien sätts till 122 kr på 6-12 månaders sikt, med reservation för kommande höjningar. P/E-talet beräknas till 14,4 baserat på årets förväntade vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,125 kr
Riktkurs:
122 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser