Lundin Petroleum bättre än index

Datum: 2007-11-15 09:10

Bättre än index

Lundin Petroleum

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Lundin Petroleum. Riktkursen sätts til 85 kronor.

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Lundin Petroleum med riktkurs 85 kronor efter kvartalsrapporten. Det övergripande intrycket av rapporten var positivt med mer detaljer kring utforsknings- och produktionsaktiviteter, enligt Cheuvreux.

Ryska myndigheter har också klarat av alla frågor gentemot bolaget till Lundin Petroleums favör, enligt Cheuvreux.

Försäljningen var som förväntat medan EBITDA var lägre än förväntat på grund av högre utforskningskostnader, enligt Cheuvreux.

Bolaget har dock hittat olja, så de ökade kostnaderna är befogade, enligt Cheuvreux. Vinst per aktie förväntas bli 2,89 kronor för 2007 och 5,87 kronor för 2008, enligt Cheuvreux.

Riktkurs: 85 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
68,5 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser