Lundin P mot 116 kr

Datum: 2005-09-18 22:07

Stockpicker spår att Lundin Petroleums kursuppgång fortsätter.

Inget uppges tyda på att oljepriset kommer att gå ned. Snarare är det tvärt om, skriver Stockpicker. P/E-talen för i år och 2006 beräknas till 16,4 respektive 14,3. Makrotendenserna bedöms tala för aktien, som värderas till 116 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,625 kr
Riktkurs:
116 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser