Lundin Mining bättre än sektorn

Datum: 2006-04-05 14:45

Bättre än index

Lundin Mining Corporation

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Lundin Mining.

Carnegie upptar bevakningen av Lundin Mining med rekommendationen bättre än sektorn. Vinst- och kassaflödesmultiplar för Lundin Mining ligger under de internationella sektorsnitten och en värdering av existerade tillgånger ger ett värde på 170 kronor per aktie, enligt Carnegie. Marknaden har inte fullt förstått de starka drivkrafterna för aktiekursen i form av unik exponering mot zink, ett trovärdigt och framgångsrikt spel på tillgångarna samt ett alltför försiktigt produktionsscenario, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 15 kronor för 2006 och 12 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
202 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser