Lundin Mining bättre än index

Datum: 2006-08-14 10:52

Bättre än index

Lundin Mining Corporation

Carnegie rekommenderar bättre än index för Lundin Mining.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för Lundin Mining efter kvartalsrapporten. Rörelsemarginalförbättringen på nästan 60 procent kvartal till kvartal var något starkare än bankens förväntningar, enligt Carnegie. Volymerna var lägre än förväntat, men det motverkades av hävstången från högre priser, enligt Carnegie. Banken sänker prognoserna för produktionen under 2006 något, men vinsterna kommer att förbli höga givet utsikterna för zinkpriset, enligt Carnegie. Värderingen är oförsvarbart låg, i synnerhet givet den stora nettokassan, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
205,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser