Lundin Mining bättre än index

Datum: 2006-08-24 11:00

Bättre än index

Lundin Mining Corporation

Carnegie rekommenderar bättre än index för Lundin Mining.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för Lundin Mining efter tillkännagivandet av det planerade samgåendet med EuroZinc. Efter att ha gått igenom EuroZinc närmare anser Carnegie att det föreslagna samgåendet och villkoren för transaktionen ser väldigt attraktiva ut från Lundin Minings synvinkel, enligt Carnegie. Aktien kommer fortsätta med god kursutveckling eftersom bolaget fortfarande erbjuder exponering mot tillgångar av god kvalité, balansräkningen är fortfarande överkapitaliserad, och ledningen kommer fortsätta att leverera på dess frångångsrika förvärvsstrategi, enligt Carnegie. Värderingen av det sammanslagna bolaget är dessutom fortfarande lägre än konkurrenterna, enligt Carnegie. Vinst per aktie för nuvarande Lundin Mining förväntas bli 27,13 kronor för 2006 och 36,60 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
220 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser