Lundin Mining bättre än index

Datum: 2006-11-10 18:28

Bättre än index

Lundin Mining Corporation

Carnegie rekommenderar bättre än index för Lundin Mining.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Lundin Mining efter kvartalsrapporten. Rapporten för det tredje kvartalet var signifikant sämre än förväntat på grund av sämre volymer från de viktigaste gruvorna, enligt Carnegie. Effekten spiller till viss del över till fjärde kvartalet, men inte till 2007, enligt Carnegie. Utsikterna för kassaflödet under nästa år är starka på grund av den solida efterfrågan på bolagets metaller, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
270,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser