Lundin fullvärderat

Datum: 2004-01-19 11:41

Human Securities bedömer att Lundin Petroleum är fullvärderat, men att det finns potential om prospekteringen lyckas.

Den fantastiska kursutvecklingen det senaste året är motiverad, enligt fondkommissionären. Fallhöjden vid ett misslyckande bedöms vara hanterbar för en risktagare och bolaget anses erbjuda en trevlig mix mellan produktion, utbyggnadsmöjligheter och prospektering. Värderingen anses dock vara relativt hög och aktien beräknas vara värd 30 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
30,75 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Human Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser