Lundbergs bra på sikt

Datum: 2003-04-07 11:36

Veckans Affärer bedömer att avkastningsmöjligheterna och den låga risken gör Lundbergaktien köpvärd.

För att det ska vara intressant att äga aktien måste man dela Fredrik Lundbergs långsiktiga syn. VA skriver att bolagets kassaflöde på drygt en miljard kr, men nästa år kan det bli mindre då Cardo ger en stor engångsutdelning i år. Tidningen anser dock att på ett par års sikt är det rimligt Lundbergs kommer tillbaka till miljardnivån. Den summan beräknas motsvara en avkastning på nära 9 procent. Och då tillkommer en långsiktig värdetillväxt i fastigheter och börsportfölj som kan komma att motsvara ytterligare minst 5 procent per år. Veckans Affärer ger Lundbergs en köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
185,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser