Lugnet före stormen

Datum: 2010-02-05 13:40

Holmen

Holmen rapporterade ett Q409 EBIT om 392 MSEK, vilket var 11 % högre än konsensus 353 MSEK. Justerat för engångsposter på 125 MSEK relaterade till nedskrivning av inventarier och kostnader för personalnedskärningar i Braviken och Workington så är EBIT 60 MSEK bättre än i det tredje kvartalet. Som väntat, är utsikterna för Holmen Paper negativa i och med att priserna förväntas sjunka under 2010. Bolaget ville inte avslöja hur mycket Newsprintverksamheten väntas sjunka under året, men ledning talar om tvåsiffriga minskningar. Medan Paperverksamheten presterade svagt, så har Cartonboardverksamheten fortsatt starkt. En utdelning om 7 kronor per aktie är föreslaget för 2009 (9 kr 20098) eftersom policyn samtidigt ändrats från 5-7 % av eget kapital till att baseras på nuvarande lönsamheten, framtida investeringsplaner och målet att nå Totala lån/Eget kapital om 0,3-0,8. Erik Penser FK sänker sina EPS-estimat för 2010 med 0,3 % och ökar för 2011E med 3,2 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
182 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser