Luften ur Enea

Datum: 2001-01-12 08:52

Minska

Enea

Bolagets vinstvarning gör nu att aktien blir brännmärkt.

Enea Datas resultat hamnar markant under både Redeyes och marknadens förväntningar. Redeye anser att telekomkonsult och programvaruföretagets vinstvarning är uppseendeväckande, då bolaget senast i niomånadersrapporten höjde helårsprognosen till en vinst på 45 - 70 miljoner kronor. Bolagets programvarudel, OSE, har under den sensaste tiden utvecklats mycket dåligt. Redeye menar att den höga värderingen av Enea gör att vinstvarningar och andra besvikelser slår mycket hårt mot börskursen och analyshuset fortsätter att rekommendera minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
16 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser