Lönsamt TietoEnator köpvärt

Datum: 2000-12-07 11:41

Köp

Tieto

TietoEnator visar lönsamhet trots den avstannande marknaden.

TietoEnators rörelsemarginal har minskat i år. Fusionen mellan Tieto och Enator blir dock helt klar innevarande år, vilket betyder att ledningen kan koncentrera sig på den löpande verksamheten. Detta talar enligt Trends för ökad lönsamhet. Trends tror att TietoEnator med stor sannolikhet kommer att delta i omstruktureringen av den europeiska konsultmarknaden. På nuvarande kursnivåer är rekommendationen köp för den långsiktige.
Kurs då rekommendationen gavs:
224 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser