Lönsammast i Sverige?

Datum: 2008-08-25 09:48

DI ser goda förutsättningar till stark tillväxt för VBG och tycker att aktien är köpvärd trots att konjunkturen försämras.

Släpvagnsbolaget VBG beskrivs som är ett av Sveriges mest lönsamma bolag med en rörelsemarginal på 15–17 procent. Aktien handlas till 11 gånger den förväntade årsvinsten under det brutna räkenskapsåret 08/09.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,25 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser