Lönsam tillväxt för Alimak

Lönsam tillväxt för Alimak

Publicerad 2016-02-25 13:09:00

Aktier Första året på börsen slutade bra för hissföretaget Alimak med ökade intäkter och resultat. Privata Affärer ser ett köpläge i bolaget efter kursfallet.

Bland de mer okända företagen på Stockholmsbörsen finns sannolikt Alimak – ett bolag bildat i Norrland i slutet av 40-talet. Därifrån har det varit en lång resa, men nu är bolaget marknadsledande globalt på kuggstångsdrivna industri- och bygghissar.

Alimak tillhör den grupp av företag som introducerades på börsen i somras när börshumöret fortfarande var på toppen efter all-time-high i april. Och det visade sig vara en nackdel för många av de nya bolagen eftersom börsen därmed faktiskt var på väg ner för att sluta i en ordentlig rekyl under augusti och september.

Alimak har därför tillbringat det mesta av sin tid på börsen under introduktionskursen 93 kr och som mest har aktien fallit ner till 71 kr eller med 24 procent. Men även specifika företagsfaktorer har påverkat – Alimak har en stor del av sina kunder inom olje- och gas industrin och med det låga oljepriset har efterfrågan från den sektorn hållits tillbaka.

Leveranserna till byggsektorn visar däremot god tillväxt och gör ändå att siffrorna för helåret är riktigt bra. Orderingången ökade med 18 procent till 2,1 miljarder och intäkterna med 17 procent till 2,0 miljarder.

Marginalen gick dock ner något, men rörelseresultatet ökade till 344 miljoner – en höjning med 8 procent. Totalt sett menar Alimak att försäljningen och marginalen är inom de finansiella målen.

Privata Affärer analyserade bolaget i slutet av oktober och vi har en köprekommendation. Marknadspositionen och en stabil eftermarknadsaffär innebär en fortsatt möjlighet till tillväxt och att lönsamheten hålls uppe och ytterligare kan förbättras.

I bokslutet föreslås utdelningen bli 2,00 kr och aktiemarknaden har tagit resultatet till sig och höjer aktien i dag med över 2 procent. Det finns dock över 20 procents potential kvar till Privata Affärers riktkurs på 102 kr.

Magnus Alfredsson