Lockande vinsttrend

Datum: 2009-01-19 10:22

En fortsatt positiv vinsttrend tillsammans med en skuldfri balansräkning lockar DI till att köprekommendera Biogaia.

Räknat på tidningens vinstprognos före skatt för 2009 blir bioteknikbolagets p/e-tal drygt 13. För att vara ett konjunkturokänsligt bolag med bra tillväxtutsikter bedöms det vara i underkant.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,7 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser