Lockande lönsamhet

Datum: 2009-02-02 10:37

Köp och hantera som riskplacering är Dagens Industris omdöme om Net Entertainment.

Lönsamheten beskrivs som lysande och 2009 års p/e-tal beräknas till 17. DI skriver att under den förra lågkonjunkturen i början av 2000-talet klarade sig branschen utan att tappa volym och i november slog Net Entertainment rekord i antalet spel då över 200 miljoner hanterades.
Kurs då rekommendationen gavs:
33,05 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser