LME starkt kort

Datum: 2001-07-20 09:51

Handelsbanken rekommenderar köp av Ericsson efter dagens rapport.

Omsättningssiffrorna var i linje med bankens förväntningar, men klart högre än marknadens förhoppningar. Rörelseresultatet (EBIT) var något bättre än väntat i huvudsak beroende av bättre vinster för mobiltelefonerna, enligt Handelsbanken. Vidare anser banken att Ericsson gjort goda insatser för att förbättra kassaflödet samt reducera lager och kundfordringar. Rekommendationen köp lämnas och riktkursen sätts till 100 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
52 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser