LME sämre än index

Datum: 2001-10-04 09:05

Sämre än index

Ericsson B

Schroder Samolon Smith Barney tror att Ericsson kommer att utvecklas sämre än index och anser att risken i bolaget är hög.

Investmentbanken väljer att revidera ned sina estimat för Ericsson då man tror att bolaget får det svårt att möta de nuvarande förväntningarna, trots bolagets ledande marknadsposition. Banken pekar på att prispressen kan komma at tillta, vilket betyder sämre marginaler. I år spår banken att förlusten per aktie blir 1,50 kronor. Nästa år väntas bolaget vända till en vinst på 45 öre, vilket är en sänkning med nästan 44 procent. 2003 spås vinsten öka till 1,15 kronor, en prognossänkning med 23 procent. Till följd av de sämre utsikterna sätter banken riktkursen till 30 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,5 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Salomon Smith Barney

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser