LME sämre än index

Datum: 2002-10-10 14:01

Sämre än index

Ericsson B

Credit Suisse Firts Boston upprepar rekommendationen underperform på Ericsson.

CSFB sänker sina resultatestimat vad gäller sektorn för mobil infrastruktur. Under 2002 väntas nu en resultatminskning med 25 procent, en nedjustering från tidigare prognos om en nedgång på 18 procent. 2003 väntas nu en resultatnedgång på 11 procent, jämfört med tidigare prognos om -4 procent. CSFB spår att Ericsson kan komma att behöva mer kapital 2004. Riktkursen sätts till 4 kronor, vilket är lägre än dagens kurs.
Kurs då rekommendationen gavs:
3,65 kr
Riktkurs:
4 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser