LME mot 9,50 kr

Datum: 2002-12-04 08:45

Bättre än index

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken Bear Sterns spår att Ericsson kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Bear Sterns spår att Ericsson kommer att se en ökad efterfrågan under årets fjärde kvartal. Banken menar att det är positivt att Ericssons sparprogram går hyfsat. Men banken väntar sig inte några direkta marginalökningar under nästa år. På lång sikt ser marknadsmöjligheterna bra ut enligt banken som dock spår förluster för i år och nästa år på 1,13- respektive 0,50 kronor. Riktkursen sätts till 9,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,75 kr
Riktkurs:
9,5 kr

Rekommendation från: Bear Sterns

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser