LME mot 15 kr

Datum: 2002-04-23 12:14

Tyska Commerzbank rekommenderar sina kunder att sälja Ericsson.

Commerzbank anser att Ericssons första kvartal var riktigt rysligt. Det dåliga resultatet i kombination med en nyemission gör att osäkerheten känns mycket stor. Riktkursen sätts nu till 15 kronor och banken har inga förhoppningar om att rörelsen vänder till vinst inom en snar framtid. Commerzbank rekommenderar sina kunder att hålla sig ur vägen för Ericssonaktien eller alternativt att sälja de aktier som innehas.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,1 kr
Riktkurs:
15 kr

Rekommendation från: Commerzbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser