LME inte så illa

Datum: 2001-05-28 08:33

Hagströmer & Qviberg anser att Ericssons ledning r allt för pessimistisk och rekommenderar köp.

Den negativa bild av verkligheten som Ericssonsledningen målar upp är främst till för att skapa en krismedvetenhet hos sina anställda, anser mäklarfirman. Dessutom poängterar man att det gynnar bolaget gentemot sina underleverantörer när det gäller att pressa priserna. Mäklarfirman spår dessutom att det är en god sannolikhet att TDMA-operatörer börjar beställa Ericssons infrastrukturprodukter under slutet av innevarande år. Nästa år spås en vinst per aktie på 1,97 kronor och 2003 väntas vinsten uppgå till 3,64 kronor. Riktkursen sätts till 90 kronor i det korta perspektivet.
Kurs då rekommendationen gavs:
72 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser