LME har god uppsida

Datum: 2001-07-30 12:13

Mäklarjätten Carnegie justerar ned sina estimat för Ericsson efter delårsrapporten men ser fortsatt positivt på framtiden.

I Ericssons rapport var det stora spörsmålet marginalerna på systemsidan som var sämre än förväntat. Carnegie menar att marginalerna kan variera mellan olika perioder dels på grund av produktutbud och förändringar i detta. Bolaget tycks heller inte vara drabbat av en större prispress än vad som är normalt i branschen. Totalt sett så spår Carnegie att vinsten nästa år blir omkring 2,20 kronor och mäklarfirman ser en god potential att stiga då marknadsandelen på system ökar.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser