LME fortsatt skakig

Datum: 2001-08-08 00:17

Den amerikanska investmentbanken Schroder Salomon Smith Barney anser att Ericsson fortfarande är övervärderat.

Investmentbanken anser att telekomjätten nu arbetat hårt med att få bukt med det svaga kassaflödet och att bolaget till viss del lyckats bra med detta. Banken anser att ett positivt tecken är att mobiltelefonmarknaden nu ser ut att vända. Detta gynnar dock inte Ericsson fullt ut då telefonerna endast utgör en sidoverksamhet nuförtiden. Då telekomsektorn tycks befinna sig i en längre period av lägre vinsttillväxt, är den amerikanska investmentbanken inte övertygad om att värderingen har justerats ned skäligt. Salomon Smith Barney anser att man bör hålla en förtänksam inställning till Ericsson då man anser att risken är hög. Nästa år spås en vinst per aktie på en krona. Rekommendationen minska upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
55,5 kr

Rekommendation från: Salomon Smith Barney

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser