Ljusare för skogen

Datum: 2001-05-28 08:35

Skandiabanken anser att skogsindustrin står inför ljusare tider och höjer därför rekommendationen till köp i Stora Enso.

Banken menar nu att den senaste tidens statistik pekar på att skogskonjunkturen och massapriserna nu börjat vända uppåt. Skogssektorn som helhet gynnas men Stora Enso gynnas mer eftersom bolaget befinner sig sent i konjunkturcykeln. På årets prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 7,4 och 2002 är vinstmultipeln 11,4. Skandiabanken anser att utsikterna ser bra ut och man höjer aktien till köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
120,5 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser