Liten uppsida kvar för aktien

Datum: 2010-01-18 12:58

Handelsbanken

Handelsbanken förväntar sig endast en tillväxt om 2 % i NOI (Net Operating Income) för det fjärde kvartalet, trots ett approximerat bidrag från CPI-index om 3-4 %. Banken förväntar si att NOI kommer att falla med 5 % under 2010 på grund av negativa CPI effekter och en fortsatt ökning av tomma fastigheter. IFPM-tillväxten (Income From Property Management) väntas bara öka 3 % under det fjärde kvartalet jämfört med sektorgenomsnitt på 35 %. Hufvudstadens värde har minskat med nästan 14 % från toppen jämfört med sektorgenomsnitt som minskat med 7 %. Handelsbanken tror fortfarande på en värdeminskning om 2-3 % under Q4 och 3-4 % under 2010, samtidigt som den initiala avkastningen om 5,2 % är under det historiska genomsnittet. Aktien handlas till 2010e justerade P/E om 17,7x jämfört med sektorgenomsnittet om 11,4x. Inkomstrisken om räntorna normaliseras är låg, givet den låga utväxlingen, men SHB hävdar fortfarande att värderingen är för hög för en uppsida i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
55,375 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser