Lednings mål inom sikt

Datum: 2010-03-29 15:15

Loomis

Loomis ledning är fortfarande övertygade om att nå EBITA-marginalmålet på 8 % under 2010. Samtidigt kommer ledningens förändringar i Frankrike att leda till en del engångskostnader som belastar Q1e medan eurons och det brittiska pundets värde minskar. Detta gör att Handelsbanken Capital Markets sänker sina estimat både för kvartalet och för helåret. Givet att utfallet i första kvartalet är i linje med bolagets prognoser tror Handelsbanken att det under andra halvåret kan komma positiva nyheter såsom höjda finansiella mål och omförhandlingar av krediter på mer fördelaktiga villkor. Vidare tror banken att bolagets kassaflöde kommer att vara attraktivt för långivare och att det kommer att skapa extra utdelningar eller återköp. Trots valutakursdrivna neddragningar av estimaten, tror banken att bolaget kommer att uppfylla sitt mål om en 8 % EBITA-marginal samt en stark kassaflödesgenerering. Givet ett P/E 2010e om 12x, P/CEPS om 5x och EV/OCF på <10x, finner Handelsbanken både den absoluta och den relativa värderingen attraktiv. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen sätts till 105 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
88,125 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser