Ledningen svag i Enea

Datum: 2001-09-28 11:37

Minska

Enea

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Enea efter den senaste vinstvarningen.

Mäklarfirman anser att det nya besparingsprogrammet är nödvändigt i rådande marknadsklimat. Om inte marknaden snart vänder upp så menar H&Q att bolagets finansiella situation hotas. Vidare menar H&Q att bolagets ledning inte är tillförlitlig i sina prognoser. I år spås försäljningen till 1033 samtidigt prognostiseras en förlust på 160 miljoner kronor, eller 83 öre per aktie. Nästa år spås dock en svag vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
3,12 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser