Lättnadsrallyt är över

Datum: 2010-08-03 18:01

Sälj

SCA B

SCAs

SCAs aktiekurs har stigit 9 % sedan sin Q2-rapport (EBIT 15-20 % över konsensus) den 21 juli. Inför rapporten var investerare oroliga för siffrorna, vilket kunnat resultera i underprestation gentemot sektorkollegorna och marknaden i helhet. Lättnasrallyt var därför motiverat, menar Handelsbanken Capital Markets. Trots de starka siffrorna har konsensus bara justerat upp 2010e EBIT med 6 %. Enligt banken, beror detta på SCAs guidning om fortsatt kostnadsinflation under Q3, medan förvätningarna var att råmaterialkostnaderna skulle minska under Q3. Pappersmassapriset vilket förväntas minska med 20-25 % under andra halvåret 2010 har varit relativt oförändrat hittills i Q3. De senaste data som publicerats menar att priserna för pappersmassa troligen inte kommer att falla så mycket som befarats. Som nettoköpare av pappersmassa påverkas SCA negativt av ihållande höga priser.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,6 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser