Lätt att räkna hem

Datum: 2009-04-27 10:18

Det behövs inte mycket för att räkna hem den obligationslika aktien Axfood, menar DI.

Med tidningens prognoser ökar Axfoods resultat för 2009, 2010 och 2011 med serien 2, 9 och 6 procent. Håller kursen samma ökningstakt, tillsammans med en utdelning på runt 5 procent räcker det enligt DI till ett svagt köpråd. Årets p/e-tal beräknas till 11.
Kurs då rekommendationen gavs:
161,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser