Laquinimod oroar Carnegie

Datum: 2011-04-27 08:48

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie upprepar sin neutrala rekommendation för Active Biotechs aktie. Det framgår av en uppdaterad analys daterad den 26 april.
Carnegies grundantagande är att Active Biotechs MS-medicin Laquinimod når en försäljningstopp på 1,5 miljarder dollar. Dock medger Carnegie att riskbilden lutar åt det negativa hållet för MS-tabletten givet rådande konkurrensläge.
Vid en Laquinimodförsäljning om 1,5 miljarder dollar ger det en diskonterad kassaflödesvärdering om 140 kronor per aktie.
Skulle Laquinimod inte nå marknaden alls är motsvarande värde 53 kronor per aktie, enligt Carnegie.
Vid en försäljning om 1 miljard erhålls en riktkurs om 106 kronor och 80 kronor vid en Laquinimodförsäljning om 0,5 miljarder dollar, enligt investmentbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
87 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser