Långsiktigt läge i Haldex

Datum: 2002-04-02 12:28

Ett långsiktigt köp av Haldex blir säkert ingen besvikelse enligt Veckans Affärer.

Veckans Affärer menar att det räcker med att anta tre procents tillväxt de närmaste åren och en sammanlagd vinst i nivå med de senaste tio åren för att riktkursen på Haldex ska bli 160 kr. Bolagets vision ger en omsättning på 10 miljarder år 2005, vilket om vinstmålet nås motiverar en dubbling av aktien. P/E-talen för i år och nästa år är 24 respektive 10. Det kan komma en rekyl i aktien på kort sikt men tidningens rekommendation blir köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser