Långsiktigt köpläge i Securitas

Datum: 2003-03-31 10:59

På kort sikt kan Securitas-aktien falla mer, enligt Veckans Affärer. Men på ett till två års sikt bedöms aktien vara köpvärd.

Securitas förväntas ha haft en svag början på året, vilket på kort sikt kan leda till ytterligare kurssvaghet. VA menar att det därför kan komma en möjlighet att köpa aktien billigare om man väntar in nästa rapport. Bolagets snabba tillväxtperiod är över, men en lugnare fas kan vara positivt för ägarna då de senaste årens våldsamma tillväxt ställer stora krav på ledningen. På ett till två års sikt är aktien köpvärd, enligt tidningen. Vinsten spås växa snabbare än försäljningen framöver och Veckans Affärer bedömer att rörelsemarginalen kommer att förbättras något under i år från förra årets 6,8 procent. Dessutom räknar tidningen med lägre goodwillavskrivningar och finansiella kostnader.
Kurs då rekommendationen gavs:
85,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser