Långsiktigt köpläge i Sandvik

Datum: 2003-04-07 11:14

Veckans Affärer anser att Sandvik-aktien är ett klart intressant köp för en långsiktig placerare.

Aktien bedöms inte kunna bli så mycket billigare än vad den är i dagsläget. Tidningen menar att de problem som Sandvik står inför, integration av förvärv exponerade mot en avmattad bilmarknad i USA och en allt svagare tysk ekonomi, tillsammans med valutarisken redan lär vara inräknade i aktiekursen. VA skriver att för den som bemödar sig att se genom de kortsiktiga svårigheterna är rekommendationen köp. Värderingen på 14 gånger årets vinst är ungefär så lågt det kan bli för ett så pass välmående bolag.
Kurs då rekommendationen gavs:
194 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser