Långsiktig strategi är hållbar

Datum: 2010-05-24 17:25

Swedbank

Swedbank höjer rekommendation till Köp för Getinge från tidigare Minska och riktkursen sätts till 170 kronor. Swedbanks menar på att den organiska försäljningstillväxten har förbättrats från att ha varit 40-50 % lägre än normalt samt att marginalförbättringen är klart bättre än konkurrenternas. Vidare anser banken att Getinge är redo för det rätta förvärvet vilken skulle kunna leda till ett strategiskt kardiovaskulärt förvärv såväl som ett mindre kompletterande förvärv. EBITA-ökningen under 2010 stöds av en sekventiell återhämtning i tillväxten, vilket visats i orderingången för 2011 och 2011. Swedbank anser att bolagets långsiktiga strategi är hållbar
Kurs då rekommendationen gavs:
146,35 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser