Lågt värderade kullager

Datum: 2008-05-19 12:01

Köp

SKF B

2008 bör bjuda på ännu ett starkt resultat från SKF, spår Börsveckan och köprekommenderar kullagertillverkaren.

Aktien handlas runt p/e (börsvärdet delat på vinsten) 10, vilket enligt tidningen innebär att placerarna tagit höjd för en rejäl konjunkturavmattning. Men även i en svagare konjunktur spås SKF tjäna tillräckligt med pengar för att försvara dagens aktiekurs. I en allmänt svagare marknad framöver kan det också skapas möjligheter för strategiska förvärv som lyfter koncernens tillväxttakt en bit över dagens 8 procent, skriver Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,875 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser