Lågt värderad bioteknik

Datum: 2009-05-18 13:50

En enorm kassa, låg värdering och spännande långsiktiga tillväxtmöjligheter gör Biotageaktien köpvärd, enligt DI.

P/e-talet för 2010 blir i tidningens prognos 12, vilket inte ses så upphetsande lågt med tanke på den tuffa marknaden. De stora läkemedelsbolagens kostnadsjakt spiller enligt DI över på Biotage som levererar instrument och förbrukningsvaror till forskningslabben. Men om DI drar bort nettokassan från börsvärdet och sätter finansnettot till noll för att få en bild som är mer jämförbar med ett skuldfritt bolag blir p/e-talet i stället 4.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,525 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser