Lågt p/e-tal lockar

Datum: 2008-02-25 13:56

Nolatos breddning av verksamheten anser Börsveckan tala för lägre verksamhetsrisk och en högre vinstförmåga på sikt.

Plastkomponenttillverkarens vinstförmåga i år bedöms uppgå till 6 kr per aktie, vilket ger ett p/e-tal på 8. Det lockar Börsveckan till att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser