Lägre risk för valutakursjustering

Datum: 2009-12-08 10:16

Lettlands

Lettlands godkännande av 2010 års budget har sänkt risken för en valutakursjustering. Därför höjer Erik Penser FK sina EPS-estimat med 3, 5 % för 2009 och med 20,5 % 2010 samt med 26,7 % för 2011. En starkare balansräkning och höjda vinstprognoser ger utrymme för höjd utdelningsprognos för 2011. För preferensaktien räknar fondkommissionären med 4,8 SEK och A-aktien 2 SEK för 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,75 kr
Riktkurs:
82 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser