Lägre resultatrisk och förbättrad tillväxtpotential

Datum: 2009-12-17 13:17

Evli

Evli höjer riktkursen från 53 kronor till 63 kronor och upprepar Köp med hänsyn till att på kort sikt finns det stöd från volymerna gällande personbilsproduktion och lägre råmaterialkostnader. Vidare behåller Evli sina EBIT-estimat för 2010-2011, men menar på att det finns en signifikant lägre risk kopplad till lönsamheten samt att tillväxtpotentialen har förbättras på lång sikt. För Trelleborg Automotive väntas efterfrågan öka samtidigt som affärsområdet utsätts för mindre prispress, eftersom Automotive har en starkare marknadsposition och en mer hälsosam industristruktur. Banken tror även att Trelleborgs lönsamhet kommer att drivas framåt på grund av strukturella förändringar på minst 800 MSEK det kommande året.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,25 kr
Riktkurs:
63 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser