Läge för svenska aktier

Läge för svenska aktier

Publicerad 2013-01-11 13:04:00

Krönika Genom att äga aktier i svenska storbolag kan du dra nytta av tillväxtmarknadernas framfart. Privata Affärers Magnus Alfredsson har en rad aktieförslag med exponering mot snabbväxare.

Ett återkommande spörsmål för aktieägare är att Stockholmsbörsen representerar bara någon procent av världsindex – och att en placerare därmed tar en stor risk genom att placera i en så liten del av världen.

Jag har aldrig förstått det resonemanget – i min värld spelar det många gånger ingen större roll var företagen har sin skattemässiga hemvist. Istället är det var bolagen har sin försäljning som är det intressanta, det vill säga hur internationella de är.

Och vi som äger aktier i svenska storbolag och i aktiefonder med svensk inriktning kan känna oss lugna på den punkten. Med vår lilla hemmamarknad är svenska storbolag mycket internationella, men det är inte nog med det.

För visst kan man känna oro över att Europa historiskt varit vår största marknad – och svenska företag har haft en stor andel av sin försäljning till Sydeuropa som i dag går på knäna. Italien och Spanien har varit stora marknader, men där försäljningen har minskat senare år och det ser inte ut som om dessa marknader kommer hämta sig i första taget.

Det fina i kråksången är att många av de svenska storbolagen säljer mycket och andelen är ökande till tillväxtmarknaderna utanför USA och Europa. Ta till exempel Alfa Laval som ofta pekas ut som ett framtidsföretag med sin inriktning på energi och miljö – sektorer som står för en strukturell tillväxt – inte minst genom nya hårdare lagregler på området.

Utöver detta har Alfa Laval större delen av sin försäljning utanför USA och Europa – för 2011 var den andelen nästan uppe i 60 procent och närmare 40 procent hamnade i Asien.

Alfa Laval hamnar på detta sätt i topp bland storbolagen med tillväxtmarknadsexponering. Men inte långt efter kommer bolag som Atlas Copco, Ericsson, Hexagon, Sandvik, Scania, SKF och Volvo. Andra bolag som man kanske inte tänker på i de här sammanhangen som har stor försäljning på tillväxtmarknader är Tele2 och Oriflame med sin stora verksamhet i Ryssland och Östeuropa.

Min poäng är att du som sitter med hälften eller mer av din portfölj i enskilda svenska aktier eller svenska aktiefonder inte behöver känna att din portfölj är särskilt feldisponerad. I alla fall inte om din portfölj innehåller storbolagsaktier med stor internationell försäljning.

Och det är just nu inte bara tillväxtmarknader som är attraktiva att finnas på – även USA med sin ekonomi som växer hyfsat igen kommer sannolikt ge goda intäkter under 2013. En förhoppning är ju också att den relativt goda tillväxten runt om i världen i år kommer hjälpa till att vända utvecklingen i Europa, så att vi åtminstone kan se en förbättring under andra halvåret i år.

Magnus Alfredsson

Magnus Alfredsson , Börskrönika