Läge att köpa

Datum: 2009-02-18 11:09

Stockpicker köper in Investor till den fiktiva referensportföljen.

I investmentbolaget finns ett stort antal framförallt cykliska bolag som om börsen vänder upp borde utvecklas bra, skriver analysfirman. Samtidigt ses risken i Investor som relativt låg, beroende på den riskspridning som erhålls av det stora antalet portföljinnehav och att bolaget har en mycket stor nettokassa efter fjolårets försäljningar av OMX och Scania.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,75 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser