Låga förväntningar

Datum: 2009-12-03 10:52

Köp

MTG B

Nyheterna

Nyheterna rörande MTG har den senaste tiden varit av olik art. Statistik över TV-reklam i Sverige visade på en nedgång med 15 % för oktober månad, vilket var en besvikelse. IRM, som är ett oberoende institut, höjer sin tillväxtprognos för TV-reklam med 2,6 % från tidigare 0,3 % för 2010. Dessutom höjde Standard & Poor’s utsikterna för Bulgarien från negativa till stabila, vilket talar för en normalisering under 2010. Konsensus räknar med ett rörelseresultat för fjärde kvartalet om 436 MSEK (exkl. CTC). Inträffar detta är det första gången som rörelseresultatet för det fjärde kvartalet är lägre än under andra kvartalet som uppgick till 480 MSEK. Handelsbankens prognos landar på 515 MSEK, som fortfarande är den lägsta säsongsmässiga avvikelsen någonsin. Kursnedgången i CTC-media begränsar potentialen något i MTG.
Kurs då rekommendationen gavs:
316,1 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser