Låg värdering i Addtech

Datum: 2001-09-17 17:34

Avvakta

Addtech B

Addtech är lågt värderad, men Stockpicker menar att man bör avvakta.

Addtechs rörelsemarginal har minskat de två senaste kvartalen. Prognosen för nästa år är en vinst på 5,80 kr, vilket ger ett mycket lågt P/E-tal på ca 6,5. Stockpicker anser att ett P/E-tal på 10 är motiverat. Räknat på nästa års vinst skulle det motsvara en kurs på 55-60 kr. Osäkerheten är dock stor och Stockpicker rekommenderar att man avvaktar ytterligare information de närmaste kvartalen innan man köper aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
33 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser