Låg värdering

Datum: 2001-11-16 09:30

Swedbank rekommenderar sina kunder att köpa Nordea då man anser att värderingen är låg.

Swedbank anser att det arbete Nordea idag lägger på styrsystem, riskhantering samt varumärkesprofilering kommer att ge utdelning på sikt. Arbetet leder till konkurrensfördelar på sikt och Swedbank anser nu att Nordea är lågt värderat. Sett till nästa års vinst handlas aktien till ett p/e-tal på 9.
Kurs då rekommendationen gavs:
50 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser